• Shenzhen Heyusheng Technology Co.,Ltd.

Về chúng tôi

Thâm Quyến Heyusheng Technology Co., Ltd là nhà cung cấp chuyên nghiệp chuyên phát triển, sản xuất, phân phối bảo vệ màn hình điện thoại di động như rõ ràng, 3D, in lụa, carbon, chống xanh, v.v. Heyusheng thành lập R & D, sản xuất, kiểm soát chất lượng, tiếp thị, trung tâm dịch vụ khách hàng. Hey...